Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Jij hebt nu besloten om samen met mij aan de slag te gaan. We hebben een onderzoeksvraag geformuleerd en je hebt je eerste beeld op papier gezet.

Dan maken we van jouw beeld een analyse voor wat betreft kleur interactie, energie, symboliek en de plaats in de tijd. Ook kijken we waar in het beeld kracht zit en waar zwakte. Ik bevraag jou steeds vanuit het beeld dat ik op papier zie, dat is ons werkveld geworden, en we kijken samen hoe we de inzichten, die dit oplevert, kunnen inzetten voor verandering en ontwikkeling.

Ook ga je het beeld dat je gemaakt hebt, doorvoelen in je lichaam door het letterlijk ‘uit te beelden’. Hiermee voel je onmiddellijk wat er niet ‘klopt’ in jouw situatie op dat moment. We benoemen wat jij in je houding kunt veranderen, zodanig, dat het in je lichaam wel ‘klopt’. We brengen dezelfde verandering ook aan op papier. Wat je benoemt, is belangrijk voor het inzicht dat je hiermee krijgt in je eigen onderzoeksvraag.

Tot slot zetten we de punten uit de analyse, uit de veranderingen op papier, en uit de veranderingen in je houding, om in acties voor je dagelijks leven en kun je beginnen met oefenen. Want natuurlijk wil je datgene, wat je zojuist geleerd hebt, in de praktijk brengen en van daaruit verder groeien en ontwikkelen. Inzichten zijn waardevol, en dus belangrijk om ze te verbinden aan de praktijk en aan (nieuw) gedrag.

DSC_0266