Privacy

Privacy

Hart in Beeld Coaching verklaart het volgende:

Van de cliënt worden de volgende gegevens vastgelegd in zijn/haar dossier:

  • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) en geboortedatum..
  • Contactgegevens (tel.nr./mailadres).
  • Zonodig ook aanvullende gegevens die ter ondersteuning of in het belang van de begeleiding wenselijk zijn.
  • Kort verslag van elke sessie.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor informatie ten behoeve van  sessies, programma’s en afspraken met de cliënt. Het dossier wordt in overleg met de cliënt door mij bewaard voor zolang nodig en wenselijk voor het begeleidingstraject. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek, dan meld ik deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken cliënt(en) en organisatie(s).